Автоматизація звуків у домашніх умовах

   Ви стурбовані станом мовлення своєї дитини? Ваша дитина ходить (або ходила) на заняття до логопеда, а звуковимову досі не виправлено. Причому в кабінеті спеціаліста (або при проханні повторити правильно) звуки виходять чіткими, а у вільному мовленні ці ж звуки дитина вимовляє спотворено. Отже, процес корекції звуковимови знаходиться на етапі так званої «автоматизації». Швидкість проходження цього етапу залежить від частоти занять автоматизацією поставлених звуків. В ідеалі необхідні щоденні заняття по автоматизації хоча б по 5-15 хвилин у день. Дані поради допоможуть дбайливим і думаючим батькам ввести в мовлення своїх дітей поставлені вчителем-логопедом звуки. 
   Автоматизувати звук – це означає ввести його в склади, слова, речення, зв'язне мовлення. Поставлений звук ще дуже крихкий, умовно-рефлекторний зв'язок без підкріплення може швидко зруйнуватися. До автоматизації поставленого звука можна переходити лише тоді, коли дитина вимовляє його ізольовано абсолютно правильно і чітко при тривалому або багаторазовому повторенні. Ні в якому разі не слід вводити в склади і слова звук, який вимовляється ще недостатньо виразно, так як це призведе лише до закріплення неправильних навичок і не дасть покращення у вимові.
   У дітей з дефектами звуковимови закріплені стереотипи неправильної вимови слів, речень і т. д. Автоматизація звука здійснюється за принципом від легкого до важкого, від простого до складного.
   Автоматизацію поставленого звука рекомендовано проводити в такій послідовності:
1. автоматизація звука в складах (прямих, обернених, зі збігом приголосних);
2. автоматизація звука в словах (на початку слова, в середині, в кінці);
3. автоматизація звука в реченнях;
4. автоматизація звука в чистомовках, скоромовках і віршах;
5. автоматизація звука в коротких, а потім довгих оповіданнях;
6. автоматизація звуку в розмовної мові.
   Поряд з розвитком звукової (звуковимовою і звукорозрізненням) сторони мовлення, на етапі автоматизації звуків відбувається збагачення словника, його систематизація, формування граматичного ладу мовлення. 
   Головне завдання етапу автоматизації звуків – поступово, послідовно ввести поставлений звук в склади, слова, речення (вірші, оповідання) і в самостійне мовлення дитини. До нового матеріалу можна переходити лише у тому випадку, якщо добре засвоєний попередній. 
Автоматизація звука в складах
   Насамперед проводиться введення звука в склади. Склад – більш проста мовна одиниця порівняно зі словом. Крім того, склади позбавлені сенсу, у дитини у зв'язку з цим відсутні стереотипи вимови слів, що полегшує їх автоматизацію. 
Наприклад, при автоматизації звука [С] в складах ми поєднуємо закріплюваний приголосний з голосними [а], [и], [е], [у] [о] початку в прямих складах: са, си, со, су, потім зворотні: ас, ис, ос, ус, далі у склади, де звук знаходиться між голосними: аса, аси, асо, асу, иса, і, нарешті, у склади зі збігом приголосних (беруться ті приголосні звуки, які не порушені у дитини): сто, ста, спа, сма, сни, ско. 
На цьому етапі пропонуються вправи на вимову складів з перенесенням наголосу: са - са, са - са, са – са - са, са - са - са, са – са - са . 
Автоматизація звуків у словах
   Автоматизація в словах спочатку здійснюється з опорою на склади (са – сад). На початкових етапах проводиться закріплення вимови слів, у яких цей звук знаходиться на початку слова, потім слів, в яких звук – в кінці і в середині слова. Спочатку звук автоматизується в словах простих за фонетичним складом і не містять порушених звуків, потім у словах зі збігом приголосних. Для автоматизації звуку використовують прийоми відображеного повторення, самостійного називання слів з картинки, прочитування слів. Корисні є завдання, які спрямовують дитину на пошук слів, що містять даний звук (придумування слів з даним звуком). Не слід обмежуватися лише тренуванням звуків у словах, потрібно вводити творчі вправи, ігри, від вимовляння окремих слів переходити до побудови словосполучень з ними і коротких висловлювань. 
   Автоматизація звука в словах – це вироблення нового досвіду, що вимагає тривалих систематичних тренувань. Тому на кожне положення звука в слові – на початку, середині, кінці – підбирається по 20-30 картинок (можна схематично намалювати самим). Підбір картинок відповідає принципу підбору складів, тобто беруться картинки, в назви яких входять в тій же послідовності відпрацьовані склади (прямі, зворотні, зі збігом приголосних). За одне заняття дається 10-16 слів, при цьому кожне проговорюється 4-5 разів з виділенням автоматизованого звука (він вимовляється більш подовжено).
   Автоматизація звука [С] у найпростіших односкладових словах (звук на початку слова): сад, сир, сік, суп, сон.
   Автоматизація звука [С] у найпростіших односкладових словах (звук в кінці слова): ліс, лис, ніс.
  Автоматизація звука [С] в односкладових словах зі збігом приголосних: стіл, стілець, лист, їсть, міст.
   Автоматизація звука [С] у простих двоскладових словах (звук на початку слова): сани, сини, село, сухо.
   Автоматизація звука [С] у простих двоскладових словах (звук у середині слова, в кінці слова): оса, коси, овес, квас та ін
   Автоматизація звука [С] в двоскладових словах зі збігом приголосних: сумка, миска, склянка, сосна, каска.
   Автоматизація звука [С] в трискладових словах без збігу приголосних: собака, сухарі, колесо.
   Автоматизація звука [С] в трискладових словах зі збігом приголосних: каструля, капуста.
   Автоматизація звука [С] в чотирискладових словах без збігу приголосних: сороковий, сируватий.
  Автоматизація звука [С] в чотирискладових словах зі збігом приголосних: сковорода.
   На цьому етапі проводиться робота над складними формами звукового аналізу і синтезу, формуванням вміння виділяти звук у слові, визначати його місце по відношенню до інших звуків (після якого звука, перед яким звуком). Ця робота сприяє ефективності процесу автоматизації. Вміння чітко і швидко визначати звукову структуру слова є необхідним для правильного і швидкого перебігу етапу автоматизації. 
Автоматизація звуку в реченнях
  Автоматизація звука в реченнях проводиться на базі відпрацьованих слів, в тій же послідовності. Спочатку пропонуються речення з помірним включенням звука, надалі автоматизація проводиться на мовному матеріалі, насиченому даним звуком (у кожному слові речення є автоматизований звук).
    В саду дзижчать оси. 
    У Соні довгі коси. 
    Саня катається на самокаті.
    У Соні нові осінні чоботи. 
    Оксана спускається з гірки на санчатах.
Автоматизація звука в чистомовках, скоромовках і віршах
   Дітям пропонують повторити або завчити чистомовки, скоромовки і вірші.
Ас – ас – ас – у нас вдома ананас. 
Ос – ос – ос – у Соні в сумці кокос.
Ус – ус – ус – на вікні у Соні фікус. 
ис – ис – ис – Денисе, пий кумис.

У Соні і Сани в сітях сом з вусами.
В саду темно, всі сплять давно. 
Одна сова не спить, на суку сидить. 
Поради
   Загальновідомо, як важко навчити дитину чогось, що не викликає у неї інтересу. Почніть з того, що відмовтеся від слів «треба», «обов'язково», «ти повинен». Ці нудні дорослі слова зазвичай викликають у дитини явний або прихований опір тому, чому її збираються навчити. Дуже важливо, щоб малюк сам захотів займатися з вами. А це буває тоді, коли заняття органічно входять у життя дитини, відповідають її інтересам, захопленням. Якщо ваш малюк наполегливо відмовляється від занять з вами, не поспішайте дорікати його, а спробуйте зрозуміти, що саме ви робите не так.
Логопедичні заняття, як і будь-які інші, дають нам можливість проявляти творчість і фантазію. Вчіться грати зі своєю дитиною, використовуючи для цього будь-який відповідний момент.
   Багато, починаючи займатися з вчителем-логопедом виправленням звуковимови, швидко стикаються з тим, що завдання, зазвичай, одноманітні і потребують багаторазового повторення. Робота над звуком, від його постановки до вживання в самостійному мовленні, - це вироблення нової складної навички. І як будь-яка навичка він вимагає зусиль, часу і певної системи в заняттях, в тому числі і при виконанні домашніх завдань. Результат занять багато в чому залежить від того, наскільки вдасться перетворити нудну роботу над звуком в спільну і вже тому захоплюючу гру. Гра дозволить вам змістити акцент з власне вимовної сторони мовлення на вирішення більш захоплюючих завдань – «придумай», «запам'ятай», «знайди» і т. д. Звичайно, основна мета ваших занять – правильне вимовляння звуку – повинна зберігатися протягом всієї гри. 
   А доки ви вигадуєте свої ігри, пропоную вам кілька вдалих і часто використовуваних ігор зі звуками. Ці ігри застосовують, починаючи з етапу автоматизації звука в слові. Етап постановки і закріплення ізольованого звука і промовляння його в складах повинен проходити під контролем вчителя-логопеда.
«Загадки»
Для цієї гри вам знадобиться: 6-7 картинок або іграшок, в назві яких ховається закріплюваний звук. Разом з дитиною назвіть їх, виділяючи голосом потрібний звук. Потім опишіть будь-яку з них, дитина повинна здогадатися про що йде мова і назвати потрібну картинку або іграшку. Повторюйте кілька разів. А тепер запропонуйте дитині роль ведучого. Ваші можливі помилки напевно підвищать інтерес малюка до гри.
«Чого не стало?»
Можете використовувати ті ж картинки або іграшки. Запропонуйте дитині ще раз уважно розглянути картинки, назвати їх, запам'ятати і закрити очі. В цей час заберіть одну або дві картинки. Дитина, відкривши очі, повинна сказати чого не стало. Повторіть гру кілька разів, міняючись з дитиною ролями.
«Що змінилося?»
Це ще один з варіантів попередньої гри. Ви можете змінювати картинки місцями, прибирати їх, перевертати картинки зворотною стороною, додавати нові. Дитина повинна розповісти про всі зміни. 
«Що зайве?»
Підберіть картинки так, щоб їх можна було згрупувати за різними ознаками (можна використовувати картинки з лото, вибравши з них ті, в назві яких є потрібний звук). Попросіть дитину знайти і назвати зайвий предмет і пояснити свій вибір. 
Об'єднувати картинки до групи можна по-різному. Наприклад: рись-корова-ворона-жирафа-ракета. З даної серії послідовно можна прибрати «ракету» - тому що нежива, потім «ворону» - бо птах, потім «корову» - тому що домашня тварина. Дві картинки (жирафа і рись) запропонуйте дитині порівняти між собою і сказати, чим вони схожі і чим відрізняються, тобто спробувати знайти і описати риси двох схожих предметів.
Можна навчити дитину бачити зайве слово, виділяючи місце звуку в слові, визначаючи кількість складів. Навіть відсутність закріплюваного звука в слові може стати приводом для його виключення.
«Слова навколо нас»
   Попросіть малюка уважно подивитися навколо і назвати всі предмети, в назві яких сховався потрібний звук. Слова називайте по черзі, не забувайте іноді помилятися і давати дитині можливість помітити Вашу помилку і виправити її. Потім ускладніть гру – називайте слова, із закріплюваним звуком по якійсь певній темі, наприклад: «Назви тварин, в назві яких є звук [Р]» (зебра, носоріг, тигр, пантера, кенгуру, жирафа) або «Назви «зимове» слово зі звуком [С]» (сніг, сніговик, снігуронька, снігур, снігокат, сніжки, санчата).
  В цю гру ви можете грати де завгодно, використовуючи будь-яку вільну хвилину: по дорозі в садочок чи школу, в транспорті, в черзі. На прогулянці в цю гру можна грати з м'ячем.
  Поступово, непомітно для себе, дитина починає правильно вимовляти закріплюваний звук не лише в окремих словах, але й у фразах. У фразі має бути якомога більше слів з потрібним звуком. Краще, якщо фразу буде придумувати сам малюк, спочатку з вашою допомогою, а потім і без неї. Ще краще, якщо у вас будуть виходити короткі, кумедні вірші. Вони легко запам'ятовуються, і дитина охоче розповідає їх всьому - рідним і знайомим. 
«Знайди помилку»
Ця гра навчить дитину звертати увагу на зміст висловлювання. Вона повинен знайти смислову помилку в реченні і виправити її. Приклади речень: «Підлога стоїть на столі», «Будинок стереже собаку», «Капуста їсть козу». Безглуздість ситуацій завжди забавляє дітей. Дитині приносить задоволення усвідомлювати, що вона не дурень і ніколи не допустить, щоб їй заморочили голову і зловили на нісенітниці. Спробуйте придумати разом з дитиною і віршовані варіанти безглуздостей. 
   У літературі ви знайдете багато скоромовок, потішок, лічилок, дражнилок, невеликих віршів і діалогів, використовуйте їх у ваших заняттях. Але, напевно, не варто заучувати все підряд, виберіть ті, які сподобалися дитині. Діти люблять вибирати. Нехай заняття принесе дитині радість – від цього багато в чому залежить результат.

Немає коментарів:

Дописати коментар